Navigatsiya toifasi

go'zallik

Sizga uslubni taqiqlaydigan behuda fikrlar

Siz uchun uslubning buzilishiga xalaqit beradigan 5 ta yolg'on e'tiqod? Sizga uslubingizni topishga xalaqit beradigan va oxirida yaxshi kiyinishga qodir bo'lganlarmi? 1) Uslub tabiiydir deb hisoblang. Men sizga bu haqda bir so'z aytdim: ...